{MY}ART NEWS 5

 

 1. najlepšia správa týchto dní: Roman Ondák bude mať samostatnú výstavu v Martin Janda Galerie a aj Mária Bartuszová v Tate v priebehu rokov 2020-2021
 2. ďalšie skevelé správy: Sterling Ruby v púšti 
 3. Pablo Picasso v Poľsku a v Paríži s Calderom 
 4. Damien Hirst zase v Las Vegas (najlepšia vec, že minulú sobotu sme hrali hru, kde by si chcel byť, keby si môžeš vybrať akékoľvek miesto na svete – ja som si vybrala LAS VEGAS – najlepšia náhoda)
 5. prípravy na Documentu 15 boli zahájené 
 6. ARTSY.net – milujem za najlepší zdroj pikantérii z arty sveta a za ich bizarné newslettre 
 7. Frank Gehry mal 90 rokov 
 8. Začínajúce výstavy:

  Yoko Ono v Leipzigu

 9.  Armory Show v NYC skončila
 10. Milujem SOLANGE! Mám na to niekoľko dôvodov. Jedným z prvých bol jej koncert na Pohode, na ktorý som šla iba preto, lebo som nemala čo robiť. Bolo to ako z pesničky od Kylie Minogue – Love At First Sight. Ona je úžasná – a to som ešte nevedela, čo všetko mi na nej zaimponuje. Ďalšie jej kroky, ktoré upevnili našu lásku, je jednoznačne jej performance v Marfe v Chinati Foundation – áno, presne tam, kde mal ateliér (a teraz už aj múzeum) Donald Judd a dokonca ešte v jeho „kockách“. Ďalšia performance v Hammer museum (a v oboch som bola). No a teraz natočila 33 minútové video v Mark Rothko Chapel v Houstone, Tx (kde som tiež bola a myslela som, že zmením tvrdenie na „I LEFT MY HEART AT HOUSTON“ ). Je to nádherné ako sa nám spájajú životy so Solange, síce to cítim iba ja, ale aj tak je to skvelé.

 11. Centrálny pavilón na tohtoročnom bienále v Benátkach bude mať pod palcom riaditeľ Hayward Gallery -Ralph Rugoff. Teraz neviem na čo mám skôr myslieť, či na úžasnú brutalistickú budovu Hayward gal. alebo na tému pavilónu, ktorou je “May You Live in Interesting Times” AKA chce sa zaoberať šírením dezinformácií. Dokonca je známy aj zoznam 83 umelcov. Medzi mojich favoritov patrí určite Ed Atkins (kt. mimochodom teraz vystavuje v Kunsthaus Bregenz – )Carol Bove, Alex Da Corte, Jeppe Hein, Danh Vo. 
 12. Víťazom tohtoročnej Pritzker Prize je japonský architekt Arato Isozaki, medzi jeho najznámejšie počiny patrí určite MOCA (Museum Of Contemporary Art Los Angeles)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.